ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการ YOUNG SMART ABI 2020 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2562
 
     

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร/รายละเอียดการสมัคร

 

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร มาที่
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
โทร. 0 746 09618 / 062 196 6151
ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร พร้อม Portfolio ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชำระเงินค่าสมัคร 370 บาท ผ่านช่องทางธนาคาร
เลขที่บัญชี 0202-5271-3399
ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(หลักฐานการโอนเงิน ให้ส่งกลับมาพร้อมใบสมัครและเอกสารการสมัครเรียน)