ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 19 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมสังสรรค์ ABI HAPPY NEW YEAR 2020
 
     
 
 
         เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดี กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ภายใต้ชื่องาน "ABI HAPPY NEW YEAR 2020" ขึ้น ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้มีกิจกรรมสังสรรค์และมีกิจกรรมการแลกของขวัญ เพื่อสร้างความครื้นเครง และสร้างบรรยากาศเทศกาลต้อนรับปีใหม่ และเป็นการเลี้ยงขอบคุณนิสิต ที่ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมที่มีประโยชน์มากมายที่เกิดขึ้นในปี 2562

 
    

    

        โดยในกิจกรรมจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงของนิสิตทั้ง 4 ชั้นปี กิจกรรมการแลกของขวัญ กิจกรรมการจับรางวัลของขวัญกลางแก่นิสิตที่เข้าร่วมงาน กิจกรรมการออกบูธอาหารของนิสิตแต่ละชั้นปี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบของรางวัลจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะเป็นจำนวนมาก ภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากผุ็เข้าร่วมงาน ในนามของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขออวยพรให้นิสิต บุคลากร และอาจารย์ในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพทุกคนทุกท่านมีความสุขตลอดปี 2563 และมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมสร้างฝันและสานฝันของตัวเองอย่างดียิ่งตลอดไป.