ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.63 ถึงวันที่ 2 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 
     
 
                                         เมื่อวันที่ 27 - 31 มกราคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตทั้งในด้านวิชาการและสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงลักษณะงานที่จะต้องออกไปปฏิบัติในอนาคต รวมทั้งได้มีโอกาสสัมผัสกับหน่วยงานต่างๆ ที่หลากหลาย ทางสาขาฯ โดยการศึกษษดูงานในครั้งนี้ครอบคลุมการดูงานในด้าน การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบของการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีความหลากหลายของอาหารในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยมีรายนามบริษัทที่เข้าศึกษาดูงานดังนี้
                      - กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ (กาแฟเขาทะลุ ชุมพร)
                     - บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด อ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (บริษัทผลิตไวน์รายใหญ่แห่งประเทศไทย)
                     - บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด (บริษัทผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและชีสบอล ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศ)
                     - บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ
                     - บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด มีนบุรี (บริษัทผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อ ยำยำ)
                     - บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
                    - บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด (โรงงาน สาขาพระปะแดง) (นำมันรำข้าว คิง)