รับสมัครนิสิต
เริ่มแสดง :: 3 ก.พ.63 ถึงวันที่ 3 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นักเรียน] เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS รอบ 2 ภายใต้โควตา YOUNG SMART ABI Premium 2020 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2563
 
     ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร/รายละเอียดการสมัคร

 
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร มาที่
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
โทร. 0 746 09618 / 062 196 6151 /088 488 2915
ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร พร้อม Portfolio ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
ชำระเงินค่าสมัคร 370 บาท ผ่านช่องทางธนาคาร
เลขที่บัญชี 0202-5271-3399
ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(หลักฐานการโอนเงิน ให้ส่งกลับมาพร้อมใบสมัครและเอกสารการสมัครเรียน)