ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.พ.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] กำหนดการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 กุมภาพันธ์ 2563
 
     

นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้วถือเป็นการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1
การยืนยันสิทธิ์เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อน้องชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดแรกดังระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3
ตอนนี้ในระบบภารกิจรับนิสิต น้องจึงมีสถานะ “ยังไม่ยืนยันสิทธิ์” สถานะนี้จะเปลี่ยนเป็น “ยืนยันสิทธิ์” 1-2 วันทำการหลังจากการชำระเงินระหว่างวันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ
5,000 บาทนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์ เช่น หากค่าเทอมเต็ม 12,000 บาท เมื่อชำระแล้วน้องจะชำระอีกงวด 7,000 บาท

คลิกเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินค่ายืนยัน (วันที่ 5-20 ก.พ. 63)
 

No photo description available.