ข่าวสารนิสิตปัจจุบัน
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.63 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศ
 
     
สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศ