ข่าวสารนิสิตปัจจุบัน
เริ่มแสดง :: 12 ก.พ.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] ขอความร่วมมือนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกาตรและชีวภาพ ทุกคน ทุกชั้นปี เข้าประเมินการเรียนการสอน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563
 
     
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมินการเรียนการสอน
ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบเปิดให้ประเมินในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563