คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
0 0 0 0 0 0
 
รับสมัครนิสิตใหม่รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบสุดท้าย) จำนวน 15 คน ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤษภาคม 2562...
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ...
คณะอุตสาหกรรมขอเชิญชวนศิษย์เก่ากรอกข้อมูลและการมีงานทำ...
ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วม ปี 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ ค...
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพักสำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต...
การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562 ...
ประกาศรายชื่อนักเรียน รอบที่ 2 ...
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ รับสมัครนิสิตใหม่ 2561 ...
ช่องทางการติดต่อทาง LINE สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ...
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0 0 0 0 0 0 0

      พฤษภาคม 2562      
       
อาพฤ
282930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
1920 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 311