คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
วิจัยและห้องปฏิบัติการ
การสนับสนุนทุนวิจัยของคณะ
รางวัลผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 
กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ กลับหน้าหลัก

การวิจัยด้านนวัตกรรมการบำบัดน้ำเสีย โดย ผศ. ดร. ฃลทิศา สุขเกษม

20 ก.ค. 61 ผลการทดสอบการบำบัดน้ำเสีย ด้วยต้นแบบระบบวงจรไฟฟ้าชีวภาพขนาดบำบัด 2 ลบม.ต่อวัน เพื่อทดแทนระบบการตีอากาศ พบว่าระบบวงจรไฟฟ้าชีวภาพสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างสมบูรณ์ ไม่แตกต่างจากการบำบัดด้วยระบบการตีอากาศ สามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้าในการบำบัดลงได้กว่า 80%

June 27, 2018..Discussion between Haad thip Co., Ltd. (Coca-Cola) plant manager and our research team about the design of 300 cubic meter of Bio-circuit system applying in the real wastewater treatment pond.


21 ก.ค. 61 ผลการตรวจติดตามการทำงานของระบบวงจรไฟฟ้าชีวภาพที่ตะโหมด พบว่าระบบสามารถบำบัดน้ำได้ดี และใช้ไฟฟ้าเพียง 53.4 kW-hr ในการบำบัดน้ำเสีย 10 ลบม.ต่อวัน ติดต่อกัน 14 วัน คิดเป็น 450 บาทต่อเดือน (เดิมโรงงานจ่ายค่าตีอากาศ~ 10,000 บาทต่อเดือน) และจากการสังเกตบ่อพักน้ำหลังบำบัดพบแมลงปอเกาะที่ผิวน้ำ (fresh water insects) นอกจากนี้ยังพบว่าลำธารน้ำข้างบ่อบำบัด น้ำใสจนเห็นพื้นใต้น้ำ และมีปลาแวกว่ายบ้างแล้ว (เดิมน้ำขุ่น และมีแผ่นฟิล์มหนา)