คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ดอกไม้ประจำคณะ
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ติดต่อ/แผนที่
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

 

 
   
 
โทรศัพท์:    3419
E-mail: tjuntachote16@gmail.com
 
 
โทรศัพท์: 3412
E-mail : vklompong@gmail.com
  โทรศัพท์ : 3417
E-mail: pornpimon_maya@yahoo.com
     
   นางจรรยา ชูทับ
เจ้าหน้าที่บริหารงานระดับชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงานคณะ