คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ดอกไม้ประจำคณะ
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อ/แผนที่
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
อำนาจหน้าที่คณบดี
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

 

 
   
 
คณบดี
โทรศัพท์:    3419
E-mail: tjuntachote16@gmail.com
 
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทรศัพท์: 3412
E-mail : vklompong@gmail.com
  ประธานสาขาวิชาฯ
โทร: 3413 
E-mail: apsara.2555@gmail.com
     
   นางจรรยา ชูทับ
เจ้าหน้าที่บริหารงานระดับชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงานคณะ
โทร. 3401