คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
สำนักงานคณะ
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ติดต่อ/แผนที่
 
บุคลากรสายวิชาการ กลับหน้าหลัก

 
                               
        
 


โทรศัพท์:    3310
E-mail: tjuntachote16@gmail.com

โทรศัพท์ : 3312
E-mail: vklompong@gmail.com


 
 

โทรศัพท์: 3314
 
E-mail: pornpimon_maya@yahoo.com 

โทรศัพท์ : 3302
E-mail: sappasith@tsu.ac.th

 
โทร: 3315
E-mail: chontisa.s@gmail.com   

   โทร: 3308
E-mail: apsara.2555@gmail.com

 โทร: 3319
          E-mail: kphanat@gmail.com             
 
 โทร: 3307 
  E-mail:
annthida@hotmail.com  
                           
โทร: 3318
    E-mail: dongrutrada@hotmail.com 
 
โทร: 3303
       E-mail: rossainday@hotmail.com