คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ดอกไม้ประจำคณะ
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ติดต่อ/แผนที่
 
บุคลากรสายวิชาการ กลับหน้าหลัก

 :: คณาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ::
                               
        
 
                    ....................................................
โทรศัพท์:    3419
E-mail: tjuntachote16@gmail.com
   โทรศัพท์: 3412
E-mail : vklompong@gmail.com
     
....................................................
โทรศัพท์: 3417 
E-mail: pornpimon_maya@yahoo.com
  โทรศัพท์ : 3414
E-mail: sappasith@tsu.ac.th
     
 ...................................................
โทร: 3410 
E-mail: chontisa.s@gmail.com
  โทร: 3418 
E-mail: apsara.2555@gmail.com
     
................................................... 
โทร: 3415
E-mail: kphanat@gmail.com
  โทร: 3411 
 E-mail: 
annthida@hotmail.com 
     


โทร: 3413
 E-mail: dongrutrada@hotmail.com
................................................... 

โทร: 3416
  E-mail: rossainday@hotmail.com 
 
 
  :: คณาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ::
 
   
  อาจารย์ ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ


 
     
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี   อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร