คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ดอกไม้ประจำคณะ
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
สำนักงานคณะ
นักวิทยาศาสตร์
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ติดต่อ/แผนที่
 
สำนักงานคณะ กลับหน้าหลัก

:: บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะ ::


 
 
นางจรรยา ชูทับ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานระดับชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
โทรภายใน 3401

 

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองทวี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
( งานด้านการเงินและธุรการ )
โทรภายใน 3408นางสุจิรา พรหมเนตร
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
( งานด้านพัสดุ )
โทรภายใน 3408

 
 

นายนฤเบศร์ ซังปาน
ตำแหน่ง นักวิชาการ
( งานบริการการศึกษา งานประชาสัมพันธ์และวิเทศน์สัมพันธ์ งานพัฒนานิสิต )
โทรภายใน 3409

โทรภายใน 3409 หรือ 3408