คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ดอกไม้ประจำคณะ
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อ/แผนที่
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
อำนาจหน้าที่คณบดี
 
บุคลากรสายสนับสนุน กลับหน้าหลัก

:: บุคลากรสำนักงานคณะ ::

   
  โทรภายใน 3401
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
     

 
( งานด้านการเงินและธุรการ )
โทรภายใน 3408
                                                            
 ( งานด้านพัสดุ )
โทรภายใน 3408
ข้อมูลเพิ่มเติม
( งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศน์สัมพันธ์  )
โทรภายใน 3405
ข้อมูลเพิ่มเติม
     
     
 
( งานประกันคุณภาพการศึกษา งานหลักสูตร งานรับนิสิต )
โทรภายใน 3409
ข้อมูลเพิ่มเติม
 

 

:: นักวิทยาศาสตร์ ::


 

   
 โทรภายใน 3203
ข้อมูลเพิ่มเติม
  โทรภายใน 3402
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ข้อมูลเพิ่มเติม   ข้อมูลเพิ่มเติม