คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ดอกไม้ประจำคณะ
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
สำนักงานคณะ
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ติดต่อ/แผนที่
 
สำนักงานคณะ กลับหน้าหลัก

:: บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะ ::


 
 
นางจรรยา ชูทับ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานระดับชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
โทรภายใน 3401

 

  

นางวราภรณ์ เพชรแก้ว
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
( งานห้องปฏิบัติการ งานบริการวิชาการ ประสานงานสาขา )
โทรภายใน 3203 หรือ 3204

 
 

นางพัชรี ม่วงรักษ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
(งานห้องปฏิบัติการ งานด้านการวิจัย งานประกันคุณภาพหลักสูตร)
โทรภายใน 3402

  

นายศราวุธ เหมหมัด
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
( งานห้องปฏิบัติการ งานอาคารสถานที่ )นางสาวเสาวลักษณ์ ทองทวี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
( งานด้านการเงินและพัสดุ )
โทรภายใน 3408

  

นายนฤเบศร์ ซังปาน
ตำแหน่ง นักวิชาการ
( งานบริการการศึกษา งานประชาสัมพันธ์และวิเทศน์สัมพันธ์ งานพัฒนานิสิต )
โทรภายใน 3409

  

นางวลัยลักษณ์ ทองนาค
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการ
( งานสารบรรณคณะ )
โทรภายใน 3409 หรือ 3408