คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ดอกไม้ประจำคณะ
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ติดต่อ/แผนที่
 
บุคลากรสายสนับสนุน กลับหน้าหลัก

:: บุคลากรสำนักงานคณะ ::

   
  นางจรรยา ชูทับ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานระดับชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
โทรภายใน 3401
 
     
 

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองทวี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
( งานด้านการเงินและธุรการ )
โทรภายใน 3408
                                                        

 นางสุจิรา พรหมเนตร
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
( งานด้านพัสดุ )
โทรภายใน 3408
นายนฤเบศร์ ซังปาน
ตำแหน่ง นักวิชาการ
( งานบริการการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศน์สัมพันธ์ งานพัฒนานิสิต )
โทรภายใน 3409
     
     
 
นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา
ตำแหน่ง นักวิชาการ
( งานประกันคุณภาพการศึกษา งานหลักสูตร งานรับนิสิต )
โทรภายใน 3409
 

 

:: นักวิทยาศาสตร์ ::


 

   
  นางวราภรณ์ เพชรแก้ว
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
โทรภายใน 3203
 
นางพัชรี ม่วงรักษ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
โทรภายใน 3402
นายศราวุธ เหมหมัด
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
นางวลัยลักษณ์ ทองนาค
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการ