คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ดอกไม้ประจำคณะ
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
สำนักงานคณะ
นักวิทยาศาสตร์
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ติดต่อ/แผนที่
 
นักวิทยาศาสตร์ กลับหน้าหลัก

 :: บุคลากรสายสนับสนุน ห้องปฎิบัติการ ::

 

นางวราภรณ์ เพชรแก้ว
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
โทรภายใน 3203

 

นางพัชรี ม่วงรักษ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
โทรภายใน 3402

  

นายศราวุธ เหมหมัด
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์นางวลัยลักษณ์ ทองนาค
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการ