คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการวิชาการ
โครงการอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการยื่นขอ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
 
โครงการอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการยื่นขอ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการยื่นขอ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศรีบรรพต อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

 

          ในปัจจุบันคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ การผลิตอาหารให้มีคุณภาพและปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice, GMP) เพื่อให้โรงงานผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP สามารถยื่นขอ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารได้ ทำให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ GMP เป็นระบบประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานก่อนจะพัฒนาไปสู่ระบบการประกันคุณภาพอื่น ๆ ที่สูงกว่าต่อไป

                หลักการของ GMP ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค รวมถึงระบบการจัดการที่ดีเกี่ยวกับสุขอนามัย ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปอาหารจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว 


วัตถุประสงค์

(1)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารได้อย่างถูกต้องและสามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารได้

(2)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงอันตรายในอาหารที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม

(3)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ในกระบวนการผลิตอาหาร

(4)  เพื่อให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ เกี่ยวกับผังโรงงานที่ถูกต้องตามหลัก GMP แก่ผู้ประกอบการ

กำหนดการ

 

 

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

09.45 – 10.00 น.

ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียน

 

10.00 – 10.10 น.

ผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมกันที่ห้องศรีบรรพต กล่าวเปิดการงานโดย คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

 

10.1– 11.10 น.

ความรู้เบื้องต้นของหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต (GMP)

          - สถานที่ตั้งอาคารผลิต

          - การออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักร

          การควบคุมกระบวนการผลิต

          - การสุขาภิบาลโรงงาน

          - การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล

 

ผศ.ดร. พรพิมล มะยะเฉียว

ผศ.ดร. พรพิมล มะยะเฉียว

ผศ.ดร. พรพิมล มะยะเฉียว

อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ จุทอง

อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ จุทอง

  11.1– 11.30 น.

การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม(CCPs) ในกระบวนการผลิตอาหาร

ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์

  11.30 – 12.00 น.

การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารเพื่อยื่นขอเลขทะเบียน อย.

ผศ.ดร. พรพิมล มะยะเฉียว

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

   13.00 – 15.00 น.

การให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ สำหรับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม

ผศ.ดร. ชลทิศา สุขเกษม

ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์

ผศ.ดร. พรพิมล มะยะเฉียว

อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ จุทอง

 

 
Ataşehir escort London escorts fmovies London escorts Ankara escort Ankara escort izmir escort izmir escort izmir escort türkçe altyazılı porno Antalya escort Sohbet Telefonları Sohbet Telefonları Adana Escort Bayan Adana Escort Bayan Adana Escort Bayan Mersin Escort Bayan Mersin Escort Bayan Mersin Escort Bayan Mersin Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Adana Escort Bayan Mersin Escort Bayan Mersin Escort Bayan Adana Escort Bayan Eskişehir Escort Mersin Escort Eryaman Escort Eryaman Escort instagram takipçi hilesi instagram followers instagram takipçi hilesi instagram followers free instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi smm panel instagram beğeni hilesi free instagram followers no password smm panel takipçi satın al instagram followers free instagram unfollowers betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis banko maçlar banko maçlar Maltepe Escort Kurtköy Escort bostancı escort ümraniye escort Ümraniye Escort Anadolu Yakası Escort bostancı escort Ataşehir Escort Pendik Escort pendik escort kadıköy escort kadıköy escort istanbul escort bostancı escort eskort partner Ataşehir Escort ataşehir escort ataşehir escort Ataşehir escort Ümraniye Escort Bostancı Escort Kartal Escort kadıköy escort pendik escort kartal escort Kurtköy Escort Tuzla Escort Ataköy Escort Bursa Escort Avcılar Escort Gebze escort İzmit Escort maxman4 kaldırıcı ilaç viagra sipariş vega 100 cialis fiyat porno Bayan Kayseri Escort Escort Ankara Ankara Escort Ankara Bayan Escort Escort Ankara Ankara Escort Cankaya Bayan Escort Kizilay Escort İzmit Escort istanbul escort istanbul escort iptv ip tv iptv satın al