คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ประกันคุณภาพ
มคอ.2
มคอ.3/4
มคอ.5/6
มคอ.7
แผนการพัฒนายุทธศาสตร์ รอบ (1 ส.ค. 61 - 31 ม.ค. 62)
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 รอบ (1 ส.ค. 61 - 31 ม.ค. 62)
แผนยุทศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ (1 ส.ค. - 31 พ.ค. 62)
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 รอบ (1 ส.ค. 61 - 31 พ.ค. 62)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ช่องทางและขั้นตอนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562
รายงานการกำกับการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
 
มคอ.3/4 กลับหน้าหลัก

 

 

รหัสรายวิชา

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

รหัสรายวิชา

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

ชื่อรายวิชา

ชื่อรายวิชา

๐๔๐๔๓๑๑

 เคมีอาหาร ๑

๐๔๐๔๑๓๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น

๐๔๐๔๓๑๒

 หลักการวิเคราะห์อาหาร

๐๔๐๔๒๒๑

จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร

๐๔๐๔๓๒๑

 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

๐๔๐๔๒๒๒

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร

๐๔๐๔๓๓๑

 การแปรรูปอาหาร ๒

๐๔๐๔๒๓๑

การแปรรูปอาหาร ๑

๐๔๐๔๓๔๑

 วิศวกรรมอาหาร ๒

๐๔๐๔๒๓๒

ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ๑

๐๔๐๔๓๔๒

 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร

๐๔๐๔๒๔๑

วิศวกรรมอาหาร ๑

๐๔๐๔๓๕๑

 การควบคุมคุณภาพอาหารและ 

 การประเมินทางประสาทสัมผัส

๐๔๐๔๓๑๓

เคมีอาหาร ๒

๐๔๐๔๓๕๒

 สุขาภิบาลและการจัดการ

 สภาพแวดล้อมในโรงงานอาหาร

๐๔๐๔๓๑๔

ปฏิบัติการเคมีอาหาร

๐๔๐๔๓๗๑

 การวางแผนการทดลองด้าน

 อุตสาหกรรมอาหาร

๐๔๐๔๓๑๕

สารเจือปนอาหาร

๐๔๐๔๔๓๑

 การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร

๐๔๐๔๓๑๖

หลักโภชนศาสตร์

๔๐๔๔๓๒

 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

๐๔๐๔๓๓๒

ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ๒

๐๔๐๔๔๓๕

 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ

๐๔๐๔๓๓๓

นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร

๐๔๐๔๔๖๑

 การตลาดและแผนธุรกิจสำหรับ

 ผู้ประกอบการ

๐๔๐๔๓๕๓

ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพอาหาร

๐๔๐๔๔๗๑

 สัมมนา

๐๔๐๔๓๖๑

การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

๐๔๐๔๔๓๘

 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ด้านอาหาร

๐๔๐๔๓๖๒

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๐๐๐๐๑๖๗

 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม

๐๔๐๔๓๗๒

เทคนิคการวิจัย

 

 

๐๔๐๔๔๘๑

ฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

๐๔๐๔๔๘๒

โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

 

๐๔๐๔๔๘๓

สหกิจศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ataşehir escort London escorts fmovies London escorts Ankara escort Ankara escort izmir escort izmir escort izmir escort türkçe altyazılı porno Antalya escort Sohbet Telefonları Sohbet Telefonları Adana Escort Bayan Adana Escort Bayan Adana Escort Bayan Mersin Escort Bayan Mersin Escort Bayan Mersin Escort Bayan Mersin Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Adana Escort Bayan Mersin Escort Bayan Mersin Escort Bayan Adana Escort Bayan Eskişehir Escort Mersin Escort Eryaman Escort Eryaman Escort instagram takipçi hilesi instagram followers instagram takipçi hilesi instagram followers free instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi smm panel instagram beğeni hilesi free instagram followers no password smm panel takipçi satın al instagram followers free instagram unfollowers betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis banko maçlar banko maçlar Maltepe Escort Kurtköy Escort bostancı escort ümraniye escort Ümraniye Escort Anadolu Yakası Escort bostancı escort Ataşehir Escort Pendik Escort pendik escort kadıköy escort kadıköy escort istanbul escort bostancı escort eskort partner Ataşehir Escort ataşehir escort ataşehir escort Ataşehir escort Ümraniye Escort Bostancı Escort Kartal Escort kadıköy escort pendik escort kartal escort Kurtköy Escort Tuzla Escort Ataköy Escort Bursa Escort Avcılar Escort Gebze escort İzmit Escort maxman4 kaldırıcı ilaç viagra sipariş vega 100 cialis fiyat porno Bayan Kayseri Escort Escort Ankara Ankara Escort Ankara Bayan Escort Escort Ankara Ankara Escort Cankaya Bayan Escort Kizilay Escort İzmit Escort istanbul escort istanbul escort iptv ip tv iptv satın al