มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[ทั่วไป] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[ทั่วไป] ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[ทั่วไป] คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการ YOUNG SMART ABI 2020 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2562
[นิสิต] รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมทไทย จำกัด
[ทั่วไป] ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สุขภาพ
[ทั่วไป] ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ
[นิสิต] ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[บุคลากร นิสิต] ประกาศผลการโหวตเลือก
[ทั่วไป] คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดให้บริการหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (Inno Agro Industry and Processing Development Unit)
[บุคลากร นิสิต] กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
[ทั่วไป] กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562
แจ้งปิดสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562
แผนที่การเดินทางเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
รับสมัครนิสิตใหม่รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบสุดท้าย) จำนวน 15 คน ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤษภาคม 2562
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[ศิษย์เก่า] คณะอุตสาหกรรมขอเชิญชวนศิษย์เก่ากรอกข้อมูลและการมีงานทำ
ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วม ปี 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
เชิญชวนนิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ รอบพิเศษ "ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0" วันที่ 4-5 เมษายน 2562
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพักสำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2562


หน้าที่ :