มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[นิสิตและบุคลากร] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคณะโดยสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ
[ทั่วไป] รับสมัครบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรม
[ทั่วไป] ประกาศรายชื่อผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ รุ่น 1
[ทั่วไป] ประกาศรายชื่อผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย รุ่น 1
[นักเรียน] รับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 3 ผ่านระบบ TCAS65
[ผู้สนใจ] เปิดรับสมัครบุลคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตร (การพัฒนาเครื่องดื่มชะลอวัย)
[ผู้สนใจ] สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ
[ผู้สนใจ] โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะความเชี่ยวชาญ (Re-Skill & Up-Skill) หลักสูตร Future meat : ส่วนผสม หลักแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่ออนาคต
[นักเรียน] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
[ทั่วไป] วช. ดัน “ข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์พัทลุง เพิ่มมูลค่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงวัย-วัยทำงาน
[นิสิต] ประกาศผลการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
[นิสิต] ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา (ประเภททุนจ้างงานนิสิต) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ทุน
[นิสิต] ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านเข้าสัมภาษณ์เพื่อพิจารณารับทุนนิสิตจ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[นิสิต] รับสมัครนิสิตเข้ารับการพิจารณารับทุนนิสิตจ้างงาน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
[นิสิต] รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 17
[นิสิต] ประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับการสรรหารับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต คณะอุตสาหกรรมเกาตรและชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2564
ประผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ABI Youngsmart 2022
[ทั่วไป] ประกาศผลการประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (ABI R2M 2022)
[นักเรียน] คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2565
[นิสิต] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงินรางวัลการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (ABI R2M 2022)


หน้าที่ :