มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ชอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สุขภาพ
ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ "อาหารสร้างสุข Happy food"
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ประกาศผลการโหวตเลือก "ครูดีในดวงใจ" ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดให้บริการหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (Inno Agro Industry and Processing Development Unit)
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562
แจ้งปิดสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562
แผนที่การเดินทางเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
รับสมัครนิสิตใหม่รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบสุดท้าย) จำนวน 15 คน ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤษภาคม 2562
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมขอเชิญชวนศิษย์เก่ากรอกข้อมูลและการมีงานทำ
ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วม ปี 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
เชิญชวนนิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ รอบพิเศษ "ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0" วันที่ 4-5 เมษายน 2562
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพักสำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2562
การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562
ขอความร่วมมือนิสิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ผ่านระบบของ สกอ.
ขอเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตอบแบบสำรวจความสุขออนไลน์
ประกาศรายชื่อนักเรียน รอบที่ 2


หน้าที่ :