มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEX200
บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร” ภายใต้หัวข้อ “How to train a designer ออกแบบด้วย Canva ให้แอดวานซ์
“ฝ่ายสื่อสารองค์กรพบปะเครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ”
โครงการศึกษาดูงานหลักสูตร เครื่องดื่มชะลอวัย (Non-degree) วันที่ 1
โครงการศึกษาดูงานหลักสูตร เครื่องดื่มชะลอวัย (Non-degree) วันที่ 2
โครงการศึกษาดูงานหลักสูตร เครื่องดื่มชะลอวัย วันที่ 3
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology (TAR UC) ประเทศมาเลเซีย
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการมอบเสื้อวิชาชีพ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ม.ทักษิณ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิษย์เก่า
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
ผู้รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เกียรติบรรยายวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ แก่คณะเพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ
หลักสูตร Non-degree เครื่องดื่มชะลอวัย เปิดเรียนปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเป็นวันแรก
หลักสูตร Non-degree หลักสูตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและธุรกิจ
สำนักคอมร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการพัมนาระบบการเรียนการสอนหลักสูตร Non-degree
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่พบปะผู้บริหาร คณจารย์ และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
โครงการอบรมสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตร Future meat : ส่วนผสม หลักการแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่ออนาคต
ผู้แทนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในนคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพัทลุง


หน้าที่ :