มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ร่วมใจสามัคคี ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับ นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION
ขอแสดงความยินดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0" รอบที่ 1 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารจัดโครงการศึกษาดูงาน แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 18-23 มีนาคม 2562
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด เข้ารับสมัครงานนิสิตชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง
สโมสรนิสิตคณะ อกช. นำนิสิตในคณะร่วมค่าย "วิดยาอาสาสานสัมพันธ์ อกช."
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวด idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าพบคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะต่างๆ ในวิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมออกบูธรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะ ภายในงานเปิดบ้านรัษฎาวิชาการ ณ โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง
นายกสภาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณพร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าอวยพรคณบดี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มอบของขวัญปีใหม่ แแก่ท่านอธิการบดี และผู้บริหารส่วนงานวิทยาเขตพัทลุง
คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ภาคเช้า) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ตัวแทนนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร PSU-FoSTAT Food Innovation Contest 2019: South Region
คณบดีและตัวแทนคณะเข้าร่วมกิจกรรม TSU Open House 2019
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกิจกรรม TSU Road Show ม.ทักษิณ สัญจร” ประจำปี 2561


หน้าที่ :