มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ธนาคารออมสิน ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวพรสินี แก้วจันทร์ทอง
ธนาคารออมสินร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย
ธนาคารออมสินร่วมกับหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
หน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ออกให้คำปรึกษาแก่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดประชุมร่วมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
คณบดีให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะและการเปิดสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมตึกอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการปฐมนนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา (ภาคโปสเตอร์)
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดพิธีทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นสำนักงานใหม่ และเปิดใช้อาคารใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการอบรมนิสิตช่วยงานการทำขนมไทยและเบเกอรี่
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดโครงการ Good Bye Senior 2018 In concept Denim party ABI
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ร่วมใจสามัคคี ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับ นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION


หน้าที่ :