มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ฝึกอบรม/บริการวิชาการ  กลับหน้าหลัก
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Upskill/Reskill/Newskill) ตอบโจทย์การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
กิจกรรมอบรม การแพทย์โฮมีโอพอธีย์ ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว ครั้งที่ 13
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส)
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา “ทางออกของผู้บริโภคกรณีไขมันทรานส์”
โครงการอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการยื่นขอ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร


หน้าที่ :