มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   รับสมัครนิสิตใหม่  กลับหน้าหลัก
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 5 รับโดยมหาวิทยาลัยรอบสุดท้าย จำนวน 15 คน ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤษภาคม 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการ YOUNG SMART ABI 2019 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2561


หน้าที่ :