มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   รับสมัครนิสิต  กลับหน้าหลัก
[นักเรียน] รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ผ่านระบบ TCAS65 รอบที่ 3
รับสมัครนิสิตตามระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
[นักเรียน] คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เปิดรับนิสิตในโควตาพิเศษ (ที่ตั้งมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563)
[นิสิตใหม่] ขั้นตอนการเข้าพิมพ์ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2563
[ทั่วไป] กำหนดการรับนิสิต รอบที่ 2 ตามระบบ TCAS 63 มหาวิทยาลัยทักษิณ
[นักเรียน] เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS รอบ 1 ภายใต้โควตา YOUNG SMART ABI 2022 รอบพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2565
ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 5 รับโดยมหาวิทยาลัยรอบสุดท้าย จำนวน 15 คน ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤษภาคม 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการ YOUNG SMART ABI 2020 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2562


หน้าที่ :