มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   รับสมัครนิสิต  กลับหน้าหลัก
ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 5 รับโดยมหาวิทยาลัยรอบสุดท้าย จำนวน 15 คน ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤษภาคม 2562


หน้าที่ :