มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION
ขอแสดงความยินดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0" รอบที่ 1 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารจัดโครงการศึกษาดูงาน แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 18-23 มีนาคม 2562
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด เข้ารับสมัครงานนิสิตชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง
สโมสรนิสิตคณะ อกช. นำนิสิตในคณะร่วมค่าย "วิดยาอาสาสานสัมพันธ์ อกช."
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวด idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าพบคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะต่างๆ ในวิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมออกบูธรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะ ภายในงานเปิดบ้านรัษฎาวิชาการ ณ โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง
นายกสภาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณพร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าอวยพรคณบดี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มอบของขวัญปีใหม่ แแก่ท่านอธิการบดี และผู้บริหารส่วนงานวิทยาเขตพัทลุง
คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ภาคเช้า) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ตัวแทนนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร PSU-FoSTAT Food Innovation Contest 2019: South Region
คณบดีและตัวแทนคณะเข้าร่วมกิจกรรม TSU Open House 2019
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกิจกรรม TSU Road Show ม.ทักษิณ สัญจร” ประจำปี 2561
กิจกรรม TSU Road Show 2018
กระทงสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสวยงาม
สอนการแต่งหน้าขนมเค้ก ส่วนหนึ่งของรายวิชาในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ


หน้าที่ :