มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการมอบเสื้อวิชาชีพ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ม.ทักษิณ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิษย์เก่า
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
ผู้รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เกียรติบรรยายวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ แก่คณะเพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ
หลักสูตร Non-degree เครื่องดื่มชะลอวัย เปิดเรียนปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเป็นวันแรก
หลักสูตร Non-degree หลักสูตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและธุรกิจ
สำนักคอมร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการพัมนาระบบการเรียนการสอนหลักสูตร Non-degree
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่พบปะผู้บริหาร คณจารย์ และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
โครงการอบรมสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตร Future meat : ส่วนผสม หลักการแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่ออนาคต
ผู้แทนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในนคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพัทลุง
วช. ดัน “ข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์พัทลุง เพิ่มมูลค่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงวัย-วัยทำงาน
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2564
สำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมชมคณะ
ตัวแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทางการตลาด
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
คณะจัดโครงการอบรมเพื่อเสริมและพัมนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-4
ห้องปฏิบัติการใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ


หน้าที่ :