มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษา ณ รร.พัทลุง
กิจกรรมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการยื่นขอ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
กิจกรรมโครงการฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์ Junior 4.0
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 12
พิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่มโยงการศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษา
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
พี่ๆ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เตรียมอาหารว่างให้น้องนิสิตใหม่ ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดประชุมทำแผนกิจกรรมสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกิจกรรมพิธีผูกไท ใส่เข็ม นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ความร่วมมือกับโรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรและสถานที่ฝึกงานนิสิต
ความร่วมมือกับวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรความปลอดภัยด้านการผลิตอาหารทะเลแปรรูป
ความร่วมมือกับโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรและสถานที่ฝึกงานนิสิต
กิจกรรมปรับพื้นฐานนิสิตใหม่กับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ


หน้าที่ :