มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับคณะต่างๆ ประจำวิทยาเขตพัทลุง ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับคณะต่างๆ ประจำวิทยาเขตพัทลุง ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมเดินทางออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ในพื้นที่จังหวัดสตูล
รายวิชาสุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงงานอาหาร นำนิสิตศึกษาดูงาน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าศึกษาดูงานด้านสถานที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับคณะต่างๆ ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับคณะต่างๆ ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
สโมรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิดกีฬา "ทองหลางเกมส์ ครั้งที่ 12"
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์ Junior 4.0
กิจกรรม 50 ปี วศ มศว ม.ทักษิณ
กิจกรรมงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษา ณ รร.พัทลุง
กิจกรรมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการยื่นขอ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
กิจกรรมโครงการฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์ Junior 4.0
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 12
พิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่มโยงการศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษา
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
พี่ๆ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เตรียมอาหารว่างให้น้องนิสิตใหม่ ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ


หน้าที่ :