มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ภาคเช้า) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ตัวแทนนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร PSU-FoSTAT Food Innovation Contest 2019: South Region
คณบดีและตัวแทนคณะเข้าร่วมกิจกรรม TSU Open House 2019
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกิจกรรม TSU Road Show ม.ทักษิณ สัญจร” ประจำปี 2561
กิจกรรม TSU Road Show 2018
กระทงสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสวยงาม
สอนการแต่งหน้าขนมเค้ก ส่วนหนึ่งของรายวิชาในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับคณะต่างๆ ประจำวิทยาเขตพัทลุง ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับคณะต่างๆ ประจำวิทยาเขตพัทลุง ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมเดินทางออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ในพื้นที่จังหวัดสตูล
รายวิชาสุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงงานอาหาร นำนิสิตศึกษาดูงาน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าศึกษาดูงานด้านสถานที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับคณะต่างๆ ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับคณะต่างๆ ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
สโมรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิดกีฬา "ทองหลางเกมส์ ครั้งที่ 12"
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์ Junior 4.0
กิจกรรม 50 ปี วศ มศว ม.ทักษิณ
กิจกรรมงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษา ณ รร.พัทลุง


หน้าที่ :